Hemp & Health as a Polish public company is traded on the Warsaw Stock Exchange (WSE:HMP).

The strategy of our Company presents merging activities in two complementary areas, namely:

1 / medical hemp/cannabis ("HEMP");
2 / products, services and unique medical technologies ("HEALTH").

HEMP

CBD and THC distribution

The Company intends to become the market leader in distribution of cannabis flowers, isolates and distillates containing high-percentage CBD, THC and other cannabinoids. We are creating our own suppliers and distribution network.

Private label

The Company sellCBD products in the formula of the "private label" service. This service consists of the development and production of products dedicated to a specific customer under his brand. These will be products based on hemp flowers, distillates and isolates with different concentrations of cannabinoids such as CBD or THC.

R&D

The company is currently working on an offer and documentation for the distribution in Poland of medical cannabis containing over 0.3% THC.
In cooperation with scientific research centres and companies operating in the field of pharmacy, the Company intends to buy or conduct research and development works in the field of medical use of cannabis. To this end, strategic partnerships will be established with international companies, in particular with companies from Canada and the USA.

HEALTH

Distribution

Ouroffer includes hemp and medical products, food packages, FMCG products and other products offered by partners. The full offer will be presented in the new online store launched by the Issuer.
We also specialize in the distribution of COVID-19 tests, both for professional and private use.

R&D

In cooperation with scientific research centers and companies from the USA and Canada, the Company intends to buy or conduct research and development works in the field of developing effective, unique and modern medical technologies. To this end, special purpose vehicles will be established, which will then obtain external financing for this type of activity. The technologies - after their development - will be reported to patent offices, and intellectual rights will indirectly, through special purpose vehicles, constitute the Company's assets.

Current situation

In connection with the outbreak of the war in Ukraine and the contacts with charity organizations and foundations supplying products to Ukraine, the Issuer's Management Board came to the conclusion that its activities should now focus on the distribution of products necessary for refugees from Ukraine and the military: both through a network of own contacts , as well as tenders to databases to which the Issuer has access. 

News

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy dystrybucji konopi medycznych w Polsce

Added: 25.11.2022

Z dniem 25 listopada 2022 roku zawarł z podmiotem z branży farmaceutycznej („Partner”) list intencyjny, którego celem jest przyjęcie przez Partnera roli dystrybutora marihuany medycznej zawierającej ponad 0,3% THC w oparciu... Read more

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Added: 22.11.2022

W dniu 22 listopada 2022 r. zawarł z EQ1 sp. z o.o., umowę na doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii H Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku NewConnect, sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz... Read more

Wpis zmiany treści Statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców

Added: 10.11.2022

 dniu 9.11.2022 r. odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS o wpisie z dniem 08.11.2022 r. zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru... Read more

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta

Added: 30.09.2022

W dniu 29.09.2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta otrzymała oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta od Pana Radomira Woźniaka, w następstwie czego przestał być on również członkiem Rady... Read more

Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Added: 14.09.2022

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały... Read more

Zmiana harmonogramu emisji akcji serii H

Added: 24.08.2022

Zarząd Hemp&Health S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z otrzymanym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych raportem przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii H, kwota wpłat na pokrycie akcji serii... Read more

If you have any question? Call +48 22 487 83 68

Contact

Hemp & Health S.A.
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warsaw
Poland

Telephone: +48 22 487 83 68

Registration Number (KRS): 0000396780
VAT: 5252382713

NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

 

 

Contact form

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 All rights reserved Hemp & Wood S.A.