Pytania zadawane spółce wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę.

09/07/2024
PYTANIE:
W raporcie nr EBI 15/2023 z dnia 14.11.2023 r. poinformowaliście Państwo  o podpisaniu w dniu 6.11.2023 r. listu o poufności z firmą portugalską, który określał m.in. zbadanie przez strony umowy możliwości biznesowych w kontekście rozwoju projektu w obszarze farmaceutycznym, w tym m.in. badań i rozwoju, uprawy, zbioru, produkcji, przetwarzania, eksportu, importu i dystrybucji naturalnych roślin oraz ich wykorzystania w produkcji. W związku z tym, że od przekazania tej informacji minęło już ponad 8 miesięcy, zwracam się z prośbą do Państwa o udzielenie odpowiedzi, w jakim terminie można się spodziewać jakichś informacji w zakresie  konkretnych umów związanych z tematyką zawartą w przywołanym liście, czy może Państwo odstąpiliście od tego przedsięwzięcia z firmą portugalską?
ODPOWIEDŹ:
Nie odstąpiliśmy od tego przedsięwzięcia. Gdyby coś się zmieniło w tej kwestii, będziemy informować w raportach bieżących lub kwartalnych.
 
 
05/07/2024
PYTANIE:   
W dniu 10.05.2024 r. w raporcie bieżącym ESPI 13/2024 informującym o rozpoczęciu negocjacji dotyczących nabycia spółki z branży marihuany poinformowaliście  Państwo również, że  kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentu obejmującego kluczowe warunki nabycia udziałów Spółki Term Sheet. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy podpisanie dokumentu Term Sheet bedzie raportowane i  jeżeli tak to, w jakim terminie przewidujecie Państwo opublikowanie raportu o  podpisaniu istotnych warunków transakcji Term Sheet łącznie z jego harmonogramem?
ODPOWIEDŹ:
Stosowne informacje o dalszych krokach będą się pojawiać w raportach bieżących lub kwartalnych.
 
04/07/2024
PYTANIE:    
W dniu 6.11.2023 r. podpisaliście Państwo list o poufności z firmą portugalską, który określał m.in. zbadanie przez strony umowy możliwości biznesowych w kontekście rozwoju projektu w obszarze farmaceutycznym, w tym m.in. badań i rozwoju, uprawy, zbioru, produkcji, przetwarzania, eksportu, importu i dystrybucji naturalnych roślin oraz ich wykorzystania w produkcji. O powyższym liście zostaliśmy poinformowani zarówno w raporcie za III kwartał i IV kwartał 2023 r. W związku z tym, że od podania tej informacji minęło już ponad 7 miesięcy, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, w jakim terminie można się spodziewać jakichś informacji w zakresie  konkretnych umów związanych z tematyką zawartą w przywołanym liście, czy ewentualnie Państwo odstąpiliście od przedsięwzięcia z firmą portugalską?

ODPOWIEDŹ:
Stosowne informacje o dalszych krokach będą się pojawiać w raportach bieżących lub kwartalnych.
 
01/07/2024
PYTANIE:    
W Uzupełnieniu emaila, czytając dzisiejszy raport o uzyskaniu przez THC Pharma pierwszych przychodów z dystrybucji marihuany medycznej wskazaliście również Państwo, że  spółka oczekuje obecnie na wydanie zgody GIF na import na marihuany medycznej, W związku z powyższym można stwierdzić, ze nadal THC Pharma nie uzyskała informacji skąd wynika  zwłoka w wydaniu decyzji, czy jednak spółka dostała odpowiedź w przedmiotowej sprawie?

ODPOWIEDŹ:
Spółka wciąż oczekuje na informację odnośnie zezwolenia z GIF.
 
21/06/2024
PYTANIE:    
W dniu 15.04.2024 r. raportem bieżącym  ESPI 9/2024 poinformowaliście Państwo, o złożeniu przez  Zarząd THC Pharma S.A. w GIF wniosków o wydanie zezwolenia na import środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną. W związku z tym, że minął  zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. okres dwumiesięczny na rozpatrywanie wniosków od dnia wszczęcia postępowania, zwracam sie z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy wnioski były uzupełniane, czy już Zarząd THC Pharma jest na etapie ewentualnego postępowania odwoławczego i czy będzie to raportowane?

ODPOWIEDŹ:
Na chwilę obecną status jest taki, iż THC Pharma wysłała zapytanie do GIF w tej sprawie i obecnie oczekuje na odpowiedź organu.
 
 
20/06/2024
PYTANIE:
W dniu 20.06.2024 r. (raport ESPI | 14/2024)  Spółka Cannabis Poland poinformowała, że  Zarząd THC Pharma S.A. podpisał z polskim podmiotem umowę określającą zasady współpracy "Term Sheet" na kupno na wyłączność, zarejestrowanych w Polsce przez Partnera odmian marihuany medycznej.  W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, kiedy Państwo podacie raport  w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ:
 
 
18/06/2024
PYTANIE:
W dniu 22.02.2024 r. raportem bieżącym ESPI 6/2024 poinformowaliście Państwo  o zawarciu ze spółką prawa brytyjskiego umowy, której przedmiotem jest zobowiązanie Inwestora do objęcia i opłacenia 30 mln. akcji Spółki, emitowanych w ramach instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W  tym samym raporcie poinformowano, że  Inwestor zobowiązał się do wpłacenia na rzecz Spółki tytułem objęcia 12 mln akcji 3.420.000,00 zł w terminie 7 dni od daty wydania warrantów subskrypcyjnych.  W raporcie rocznym za 2023 r. w aspekcie sprawy dokapitalizowania podaliście Państwo, że  w pierwszym kwartale 2024 roku suma dokonanych wpłat na kapitał przez Inwestora wyniosła 1.400.000 zł. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy ta wpłata jest częścią tej kwoty 3.420.000,00 zł.  przywołanej powyżej i kiedy nastąpi wpłata kolejnej jej części, czy chodzi tu o inną kwotę z tytułu objętych akcji?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku otrzymania odpowiedzi od Inwestora udzielimy odpowiedzi odnośnie dalszych wpłat.
Natomiast odpowiedź na ostatnie pytanie brzmi: tak - wpłata 1.400.000 zł jest częścią kwoty 3.420.000,00 zł.
 
17/06/2024
PYTANIE:
Hurtownia THC Pharma od dnia 8.02.2024 r. posiada również zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi (nr. NFKS.5520.10.2023.KKW.3). W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy brana jest również pod uwagę, a może już ogłoszona możliwość współpracy dla innych firm np. prowadzenie sprzedaży ich produktów poprzez hurtownię? 

ODPOWIEDŹ:
Tak. Spółka THC Pharma poszukuje optymalnej drogi rozwoju uzupełniającej dystrybucję marihuany medycznej.
 
13/06/2024
PYTANIE:
W raporcie nr ESPI 9/2024 z dnia 15.04.2024 r. poinformowaliście Państwo, że Zarząd spółki THC Pharma S.A. złożył w GIF wnioski o wydanie zezwolenia na import środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną. W związku z tym, że zbliża się zgodnie z art. 35 § 3 okres dwumiesięczny rozpatrywania wniosków od dnia wszczęcia postępowania zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy w przypadku ewentualnego postępowania odwoławczego poinformujecie, o tym fakcie raportem bieżącym?

ODPOWIEDŹ:
Na tę chwilę nie prowadzimy tego typu rozważań oczekując na informację zwrotną z GIF.
 
11/06/2024
PYTANIE:
W raporcie bieżącym ESPI 13/2024 z dnia 10.05.2024 r. dotyczącym rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki, która m.in. zamierza rozpocząć uprawy marihuany medycznej poinformowaliście  Państwo również, że  kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentu obejmującego kluczowe warunki nabycia udziałów Spółki Term Sheet. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy będzie opublikowany raport o  podpisaniu istotnych warunków transakcji Term Sheet łącznie z jego harmonogramem?

ODPOWIEDŹ:
Tak - będziemy informować w stosownych raportach o postępach prac.
 
07/06/2024
PYTANIE:
W dniu 14.03.2023 r. raportem bieżącym ESPI 4/2023  poinformowaliście  Państwo o złożenie do URPL wniosku o uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski suszu z konopi medycznych zawierającego powyżej 0,3% THC. Następnie cyklicznie w raportach kwartalnych informowaliście, że ze względu na fakt, iż dostawca napotkał po swojej stronie ograniczenia prawne, proces rejestracji został wstrzymany, a Spółka wspólnie z dostawcą - poszukuje sposobu na rozwiązanie zaistniałych problemów. W związku, z tym że w raporcie rocznym za 2023 r. jest tylko informacja o złożonym wniosku, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy wniosek jest już normalnie procedowany, czy nadal  proces jego rejestracji jest wstrzymany?. Ponadto w międzyczasie od złożenia pierwszego wniosku było kilka umów zapowiadających złożenie kolejnych wniosków do URPL i  zbierania stosownej dokumentacji, w tym celu. Czy w związku, z tym można się spodziewać, że złożycie Państwo kolejne wnioski na rejestrację marihuany medycznej w najbliższym czasie ?

ODPOWIEDŹ:
Rzeczony wniosek wciąż jest wstrzymany.
Prace nad kolejnymi wnioskami trwają, a o fakcie złożenia będziemy informować w stosownych raportach.

07/06/2024
PYTANIE:
W raporcie ESPI 16/2024 z dnia 04.06.2024 r. poinformowaliście Państwo o podpisaniu umowy o poufności z zakładem farmaceutycznym z siedzibą w Polsce. W raporcie wskazano m.in. o zamiarze prowadzenia przy tym działań mających na celu uruchomienie własnej wytwórni leków, spełniającej standardy EU-GMP. Wytwórnia, należąca do Spółki pełniłaby rolę wytwórcy kontaktowego dla innych podmiotów odpowiedzialnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, w jakim terminie możemy dowiedzieć się bardziej  szczegółowych informacji na temat tego przedsięwzięcia oraz terminów ewentualnego uruchomienia Wytwórni? Ponadto, czy bierzecie Państwo pod uwagę również oferty produkcji kontraktowej przez firmy farmaceutyczne w Polsce? 
Przy okazji wątku dotyczącego leków, poniżej przedkładam link do artykułu z witryny rynekzdrowia.pl, gdzie wskazano m.in.: (…) - Jak podkreślają analitycy, potencjał naszej branży nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. W skali całej Unii Europejskiej od 2010 roku wolumeny przemysłu farmaceutycznego wzrosły ponad dwukrotnie, a udział branży w wartości dodanej przetwórstwa zwiększył się z 5,4 do ponad 6 procent. Tymczasem w Polsce spadł z 2,6 do 1,6 procent - mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków (…)

ODPOWIEDŹ:
Czas uruchomienia własnej wytwórni jest trudny do określenia i uzależniony od wielu czynników.
Na tę chwilę trudno podać konkretny termin startu naszego zakładu farmaceutycznego. 
Produkcja kontraktowa byłaby realizowana właśnie przez polski zakład z którym podpisana została umowa.
 
04/06/2024
PYTANIE:
W dniu dzisiejszym w raporcie ESPI 16/2024 poinformowaliście Państwo o podpisaniu  umowy o poufności z zakładem farmaceutycznym z siedzibą w Polsce.  A wcześniej w dniu 22.05.2024 r. raportowaliście o podpisaniu umowy o poufności i rozpoczęciu negocjacji mających na celu zawarcie umowy nabycia pakietu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi na terenie Unii Europejskiej zakład farmaceutyczny.  W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy w związku z podpisaną dzisiaj umową będziecie Państwo odstępować od umowy zawartej w dnia 22.05.2024 r. opisanej w raporcie ESPI 14/2024 oraz czy będzie raport w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ:
Nie, nie będziemy odstępować od tamtej umowy, gdyż celem strategicznym naszej Spółki jest posiadanie w grupie zakładu farmaceutycznego.
Do tego czasu współpraca na zasadach kontraktowych z partnerem polskim będzie naturalnym uzupełnieniem  łańcucha dystrybucji.
Ewentualny rozwój współpracy - lub jej zakończenie - z każdym z podmiotów będziemy raportować.
 
23/05/2024
PYTANIE:
W dniu 22.05.2024 r. ukazała się Decyzja NR 483/2024 KDPW  dot. rejestracji w depozycie papierów wartościowych imiennych warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o Państwa udzielenie odpowiedzi, czy taka informacja będzie raportowana jak to robi część spółek giełdowych?

ODPOWIEDŹ:
Nie - w tym przypadku nie przewidujemy raportu.
 
20/05/2024
PYTANIE:
W raporcie nr ESPI 9/2024 z dnia 15.04.2024 r. poinformowaliście, iż Zarząd spółki THC Pharma S.A. złożył w GIF wnioski o wydanie zezwolenia na import środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną. W informacji  GIF wskazano, że wnioski dot.  importu rozpatrywane są nie dłużej niż miesiąc, a termin  może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym GIF powiadamia („Pozwolenie na przywóz do Polski albo wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych” (https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/384 ).  W związku z powyższym, że w dniu 15.05.2024 r. minął miesiąc od złożenia wniosków, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy GIF powiadomił, że procedura rozpatrywania wniosków będzie przedłużona?
W sprawie długości trwania procedury rozpatrywania wniosków importowych surowca farmaceutycznego jakim jest marihuana medyczna, zwróciłem się z zapytaniem  do Głównego Inspektora Farmaceutycznego i dzisiaj otrzymałam w tej sprawie odpowiedź.  W związku z tym,  że korespondencja nie ma klauzuli przeznaczenia wyłącznie dla mnie, czy zakazu jej rozpowszechniania, poniżej  przysyłam jej treść:
(…) W odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną z 14 maja 2023 r. dotyczące długości trwania procedury rozpatrywania wniosków importowych surowca farmaceutycznego jakim jest marihuana medyczna uprzejmie informuję, że wnioski o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej również jako: „u.p.n.”) są rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Czynnikiem wydłużającym ww. procedurę jest okoliczność, w której naruszony został wymóg określony w art. 21 ust. 1 Jednolitej Konwencji o środkach odurzających z 1961 r., zgodnie z którym całkowita ilość każdego środka odurzającego, wyprodukowanego i przywiezionego przez każdy kraj lub każde terytorium nie może przekroczyć sumy (i) ilości spożytej, w granicach odpowiedniego oszacowania, do celów leczniczych i naukowych, (ii) ilości zużytej, w granicach odpowiedniego oszacowania, na wyrób innych środków odurzających, przetworów zawartych w Wykazie III oraz substancji nie objętych niniejszą konwencją, (iii) ilości wywiezionej, (iv) ilości dodanej do zapasów w celu doprowadzenia ich do poziomu ustalonego w odpowiednim oszacowaniu, i (v) ilości przekazanej, w granicach odpowiednich oszacowań, na potrzeby specjalne.
Wobec powyższego Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje pozwolenia na przywóz lub wewnątrzwspólnotowe nabycie ziela konopi innych niż włókniste oraz jego preparatów w taki sposób, aby nie przekroczyć ustalonego limitu importowy na dany produkt, w tym wypadku surowiec farmaceutyczny jakim jest marihuana medyczna. W sytuacji niepełnej realizacji pozwoleń już wydanych, wielkości niezrealizowane są ponownie dodawane do limitu, co skutkuje możliwością wydawania kolejnych pozwoleń, które nie pozostają w sprzeczności z wymogami Jednolitej Konwencji.(…)

ODPOWIEDŹ:
Główny Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, wydaje pozwolenie bądź decyzję o odmowie wydania pozwolenia nie później niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia wpływu wniosku (w formie papierowej) do kancelarii GIF; w przypadku braków formalnych termin wydania pozwolenia może ulec wydłużeniu.
Ponadto zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego jeśli urząd uzna, że sprawa ma charakter skomplikowany, to  zgodnie z art. 35 § 3 z automatu naliczany jest termin 2 miesięcy. 
Art.  35.  [Terminy załatwiania spraw administracyjnych]
§  3. 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Zgodnie z naszą wiedzą wnioski na medyczną marihuanę zostały uznane przez urząd za skomplikowane, a termin na odpowiedź zapewne został również w przypadku "THC Pharma" wydłużony do dwóch miesięcy.
Bieg sprawy zatem wciąż trwa. 
 
16/05/2024
PYTANIE:
W uzupełnieniu poniższego emalia zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, dlaczego również  w raporcie za I kwartał 2024 r. z dnia 15.05.2024 r wskazujecie Państwo, że wydanie zezwolenia przez GIF na złożone wnioski  THC Pharma dotyczy obrotu w ciągu 60 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, a nie importu, które rozpatrywane są nie dłużej niż miesiąc, a termin  może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym GIF powiadamia? (źródło; https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/384

ODPOWIEDŹ:
Dziękujemy za tego mejla oraz wskazanie omyłki, która również pojawiła się raporcie kwartalnym.Rzeczywiście powinno to być 30 dni.
 
13/05/2024
PYTANIE:
W dniu 10.05.2024 r. raportem bieżącym ESPI 13/2024 poinformowaliście  Państwo o rozpoczęciu negocjacji dotyczących nabycia spółki z branży marihuany medycznej. W raporcie wskazano, że przedmiotem jest rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki, która m.in. zamierza rozpocząć uprawy marihuany medycznej.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy powyższy raport jest konsekwencją podpisanego w dniu 6.11.2023 r. przez Państwo listu o poufności z firmą portugalską, który określał m.in. zbadanie przez strony umowy możliwości biznesowych w kontekście rozwoju projektu w obszarze farmaceutycznym, w tym upraw, czy dotyczy to przedsięwzięcia w  innym kraju? O powyższym  liście  o poufności informowano zarówno  w raporcie za III kwartał i  IV kwartał 2023 r.

ODPOWIEDŹ:
Na tym etapie podpisana umowa o poufności nie pozwala nam na przekazanie więcej informacji.
 
 
06/05/2024
PYTANIE:
W raporcie za IV kwartał 2024 r. EBI 4/2024 z dnia 14.02.2024 r. poinformowaliście Państwo, że istotnym elementem, który pojawił się w strategii jest uruchomienie własnego zakładu farmaceutycznego, który będzie mógł nadawać standard jakości EU-GMP produktom nie posiadającym takiego statusu. Zakład farmaceutyczny miałby możliwość importu, przetwarzania, prowadzenia usług konfekcjonowania oraz nadawania certyfikatu EU GMP, jak również przeprowadzania badań stabilności.  W dniu 12.02.2024 r. poinformowaliście  również Państwo, że spółka stowarzyszona THC Pharma S.A. podpisała istotne warunki umowy handlowej Term Sheet dotyczące produkcji kontraktowej marihuany medycznej przez zakład farmaceutyczny z siedzibą w Portugalii (ESPI 4/2024 z dnia 12.02.2024 r.) W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy w związku podpisaną umową z zakładem farmaceutycznym z siedzibą w Portugalii odstępujecie Państwo od projektu uruchomienia własnego zakładu farmaceutycznego, czy nadal sprawa jego uruchomienia jest aktualna i w jakim terminie?

ODPOWIEDŹ:
Nie odstępujemy od realizacji strategii zmierzającej do uniezależnienia od zewnętrznych podwykonawców. Sprawa uruchomienia zakładu farmaceutycznego jest aktualna, ale jest to proces złożony i długotrwały, więc jakichkolwiek terminów na ten temat nie jesteśmy w stanie podać.

26/04/2024
PYTANIE:
Dzisiaj Cannabis Poland raportował złożenie do URPL wniosku o rejestrację marihuany medycznej. W raporcie wskazano, że jest on powiązany z  raportem z dnia 12.02.2024 r.  który stanowił, że  THC Pharma S.A., podpisała istotne warunki umowy handlowej _Term Sheet_ dotyczące produkcji kontraktowej marihuany medycznej przez zakład farmaceutyczny z siedzibą w Portugalii. W powyższej  sprawie wydaliście Państwo również raport bieżący ESPI  4/2024 z dnia 12.02.2024 r. W  dzisiejszym raporcie Cannabis Poland dużo miejsca poświecono spółce THC Pharma S.A.  w zakresie realizacji zadań w tym projekcie. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy będziecie Państwo  odnosić się w raporcie do zadań THC Pharma S.A. jako spółki stowarzyszone, w zakresie tego przedsięwzięcia?

ODPOWIEDŹ:
Nie mamy w planach opublikowania takiego raportu.

 
22/04/2024
PYTANIE:
W raporcie nr ESPI 9/2024 z dnia 15.04.2024 r. poinformowaliście  Państwo, że Zarząd spółki THC Pharma S.A. złożył w GIF wnioski o wydanie zezwolenia na import środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną. Dodatkowo raport spółki Cannabis Poland S.A. nr ESPI 9/2024 podał, że chodzi  o 6 wniosków obejmujących  w sumie 299,99 kg. W związku z powyższym zwracam się  prośbą o udzielenie informacji, czy chodzi tu o Produkt, w stosunku do którego prowadziliście Państwo rozmowy z producentem i dostawcą, aby THC Pharma została wyłącznym polskim importerem Produktu, a  tym samym rozmowy zostały już zakończone uzgodnieniami, czy chodzi jeszcze o inną firmę i inny surowiec farmaceutyczny?

ODPOWIEDŹ:
Chodzi o ten sam podmiot, aczkolwiek o inny produkt, który już jest zarejestrowany w Polsce, a o którym pisaliśmy w raporcie ESPI 13/2023 - poniżej odnośnik: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=212694&title=Pierwsza+dostawa+marihuany+medycznej+do+Polski
Obecnie  THC Pharma może już samodzielnie importować produkt, jeśli tylko zostaną spełnione warunki opisane w raporcie ESPI 9/2024.

 
17/04/2024
PYTANIE:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, z jakich względów w Państwa raporcie nr ESPI 9/2024 informującym, iż Zarząd spółki THC Pharma S.A. złożył w GIF wnioski o wydanie zezwolenia na import środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną otrzymaliśmy niepełne informacje, a zarazem bardzo istotne w zakresie ilości tych środków? Jestem znacznym akcjonariuszem i taka informacja jest dla mnie bardzo istotna. Posiadam również akcje  spółki Cannabis Poland i dlatego czytam raporty obu spółek i właśnie raport spółki CBD był bardziej szczegółowy podawał m.in. że mamy do czynienia z 6 wnioskami  dot. 299,99 kg. Jeżeli ktoś posiada tylko akcje Państwa spółki to nie dowiedział się o tak istotnej informacji. Zarazem Państwo w raporcie zawarli takie stwierdzenie cyt. „Wyżej przedstawiona informacja jest istotna dla akcjonariuszy Hemp_Health S.A. ze względu na fakt, iż uzyskanie po raz pierwszy zezwolenia oraz przeprowadzenie pierwszego importu będą ważnym krokiem milowym dla realizacji strategii Emitenta”

ODPOWIEDŹ:
Rzeczywiście omyłkowo zdanie o ilości nie zostało zawarte w raporcie, aczkolwiek w przypadku uzyskania zezwolenia będziemy informować o tym fakcie w raporcie bieżącym.
 
17/04/2024
PYTANIE:
W dniu 21.02.2024 r. raportem nr ESPI 5/2024 poinformowaliście Państwo o podpisaniu istotnych warunków transakcji Term Sheet nabycia całości przedsiębiorstwa na terytorium Czech, w którym przedstawiono również  Harmonogram obejmujący czasookresy poszczególnych etapów w Term Sheet. W związku z powyższym  zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy ewentualne podpisanie umowy, będzie wiązało się z oczekiwaniem na decyzje KDPW i następnie przelaniem środków  wynikających z umowy o dokapitalizowaniu, a tym samym przedłużeniem całej procedury, czy  z terminami określonymi  w Harmonogramie?  Wczoraj otrzymałem informację z KDPW, że termin rejestracji papierów wartościowych w depozycie oraz przygotowanie dla niego odpowiedzi uzależniony jest o poprawności i kompletności złożonych dokumentów. Ponadto, że każda sprawa jest indywidualna i zgodnie z Regulaminem KDPW § 68 ust. 6. podjęcie decyzji oraz przygotowanie odpowiedzi następuje w terminie trzech miesięcy.
 

Wzrost zainteresowania medyczną marihuaną w Polsce jest ogromny, czego dowodem są dane ekonomiczne: w 2019 roku wydano 2909 recept na marihuanę, natomiast w 2023 roku liczba ta wzrosła do 276 807 recept.

Zdaniem szefowej resortu zdrowia przed rozważeniem pełnej legalizacji marihuany konieczne jest przeprowadzenie szeroko zakrojonej edukacji zdrowotnej, zwłaszcza wśród młodzieży, aby zwiększyć bezpieczeństwo i świadomość.

WIĘCEJ - KLIKNIJ TU

W dniu dzisiejszym Zarząd zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego i działającego zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi - którego działalność polega na uprawach konopi medycznych w standardzie GMP („Transakcja”).

Emitent wskazuje, iż ewentualne doprowadzenie do pozytywnego zamknięcia Transakcji, umożliwiłoby Emitentowi uprawy i zbiory marihuany medycznej o zawartości 15-28%THC w ilości co najmniej 800 kg rocznie, generując około 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych przychodu rocznie. Obiekt posiada możliwość podwojenia produkcji w ciągu 12-18 miesięcy po przeprowadzeniu stosownych inwestycji.

Elementem negocjacji będzie także możliwość utrzymania i dalszej realizacji umowy o wartości 900.000,00-1.200.000 EUR z niemieckim dystrybutorem marihuany medycznej.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego listu intencyjnego, negocjacje stron powinny zakończyć się w terminie do dnia 30/03/2024

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").

W ramach Transakcji, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, inwestor będzie miał możliwość objęcia i opłacenia akcji Emitenta w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości nie wyższej niż 11.000.000 zł _jedenaście milionów złotych_, nie więcej niż 30.000.000 _trzydzieści milionów_ akcji nowej emisji, w okresie nie dłuższym niż 18 _osiemnaście_ miesięcy. Poszczególne wpłaty na akcje ("Transze") będą nie niższe niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 90 proc. (dziewięćdziesiąt procent) najniższego kursu z ostatnich 20 (dwudziestu) dni notowań przed wypłatą kolejnej Transzy.

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem, do realizacji Transakcji konieczne jest obecnie:
1. powzięcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały lub uchwał niezbędnych do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta; Emitent zakłada przy tym, że Walne Zgromadzenie, mające na celu powzięcie przedmiotowej uchwały lub uchwał odbędzie się w grudniu 2023 roku.
2. uzgodnienie ostatecznych warunków i zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej;

Zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N obejmującymi także marihuanę medyczną jako rozszerzenie do posiadanej już zgody na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Zgodnie z przepisami, GIF powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie zezwolenia na obrót w ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (bieg terminu rozpatrzenia wniosku ulega każdorazowo zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień).

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).

Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu niniejszego listu intencyjnego, natomiast zakończone zostaną podpisaniem warunków umowy (Term Sheet) w ciągu siedmiu dni od podpisania listu intencyjnego.

Podpisany list intencyjny nie jest i nie może być traktowany jako podstawa dla jakichkolwiek wzajemnych zobowiązań lub roszczeń stron. Dla uniknięcia wątpliwości strony zgodnie oświadczyły, że list intencyjny jest tylko i wyłącznie wyrazem ich niewiążących intencji. Ewentualne wzajemne zobowiązania stron mogą powstać tylko i wyłącznie w wyniku zdarzeń i czynności prawnych mających miejsce po sporządzeniu niniejszego listu intencyjnego.

Do realizacji Transakcji konieczne będzie:
1/ powzięcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały lub uchwał niezbędnych do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta; Emitent zakłada przy tym, że Walne Zgromadzenie, mające na celu powzięcie przedmiotowej uchwały lub uchwał odbędzie się niezwłocznie w 2023 roku.
2/ uzgodnienie ostatecznych warunków i zawarcie umowy inwestycyjnej.

Zarząd Hemp & Health S.A. prezentuje strategię rozwoju Spółki na lata 2024-2025.

W nadchodzących latach Spółka planuje w ramach swojej Grupy Kapitałowej (GK) skoncentrować się na stworzeniu i zarządzaniu pełnym łańcuchem dostaw marihuany medycznej: począwszy od własnych upraw, poprzez przywóz, przetwarzanie, aż po dystrybucję marihuany medycznej.


Aby zapoznać się ze strategią kliknij tutaj.

Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną. Decyzja wynika z faktu uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez THC Pharma S.A., to jest spółkę w której Emitent posiada akcje reprezentujące 50 procent kapitału zakładowego.

W dniu 01/11/2023 roku powziął informację o wpłynięciu decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (“GIF”) dotyczącej udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez spółkę THC Pharma S.A. w której Emitent posiada akcje reprezentujące 50 procent kapitału zakładowego i głosów.
Zgodnie z przepisami, decyzja uprawomocni się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Kolejnym krokiem Zarządu THC Pharma S.A będzie wystąpienie do GIF o pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi obejmujące zakup i dystrybucję środków odurzających z grupy I-N, do których zalicza się marihuanę medyczną. GIF powinien rozpatrzyć ten wniosek w ciągu 30 dni.
Samodzielne prowadzenie obrotu hurtowego poprzez spółkę stowarzyszoną pozwoli Emitentowi kontrolować import i dystrybucję marihuany medycznej, jak też konsolidację wyników sprzedaży oraz zyskać na marży.

W dniu 06.10.2023 spółka stowarzyszona Emitenta, to jest THC Pharma S.A., w której Emitent posiada 50% kapitału zakładowego i głosów, podpisała z niemieckim dystrybutorem konopi medycznych („Sprzedawca”) umowę na wyłączność importu marihuany medycznej („Produkt”).
Zgodnie z umową, podmiotem odpowiedzialnym (MAH) dla Produktu będzie Emitent, który po otrzymaniu kompletu dokumentacji od Sprzedawcy wystąpi do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) o licencję na import Produktu do Polski.
THC Pharma S.A. będzie wyłącznym dystrybutorem Produktu na rynku polskim i będzie zobligowana do nabycia nie mniej niż 100 kg Produktu rocznie w okresie po jego rejestracji w GIF. Ilości te mogą być zwiększane na wniosek THC Pharma.
Podpisana Umowa obowiązuje do końca pierwszego roku po uzyskaniu przez Emitenta rejestracji Produktu w Polsce i będzie automatycznie odnawiana na kolejny rok pod warunkiem realizacji postanowień umowy i braku wynikłego z tego wypowiedzenia na piśmie.
Pierwszy import Produktu przewidywany jest na połowę roku 2024.
Emitent przypomina o złożeniu przez THC Pharma S.A. do GIF wniosku o zgodę na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 12/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku.

Powyższa umowa jest efektem podpisanego w lipcu listu intencyjnego podpisanego przez Emitenta. Fakt podpisania umowy przez THC Pharma, wynika z rozmów i oczekiwań przeprowadzonych z niemieckim partnerem, który zaproponował, aby umowa była podpisana z docelowym nabywcą, czyli hurtownią farmaceutyczną.

W dniu 05.10.2023 Emitent rozpoczął negocjacje mające na celu zawarcie umowy nabycia 50% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością („Podmiot nabywany”), która prowadzi hurtownię farmaceutyczną posiadającą zezwolenie na import produktów kontrolowanych obejmujących marihuanę medyczną („Produkt”) („Term Sheet”).
Realizacja transakcji nabycia udziałów w Podmiocie nabywanym wymaga potwierdzenia poprzez prawne, finansowe, podatkowe i handlowe due diligence.
Do dnia 3 listopada 2023 Podmiot nabywany ma:
- dołożyć najlepszych starań, aby do dnia 3 listopada 2023 r. uzyskać z GIF zgodę na import od dowolnego wytwórcy surowca farmaceutycznego obejmującego tzw. marihuanę medyczną.
- złożyć poprawnie wypełnione i uzgodnione w treści z Emitentem wnioski do GIF na udzielenie zgody na import surowca farmaceutycznego.
Cena zakupu udziałów w Podmiocie nabywanym zostanie obliczona według następującego wzoru:
Cena zakupu = Cena bazowa – zadłużenie wymagalne + należności wymagalne – pożyczki + inwestycje krótkoterminowe. Cenę bazową ustalono w kwocie 580 tys. zł.
Cena nabycia udziałów w Podmiocie nabywanym zostanie pokryta środkami własnymi Emitenta.
Termin na uzgodnienie dokumentacji transakcyjnej ustalono na 6 tygodni od przyjęcia wiążącej oferty przez sprzedawcę.
Term Sheet nie stanowi oferty lub zobowiązania do nabycia lub sprzedaży akcji lub aktywów Podmiotu nabywanego ani nie zawiera żadnych oświadczeń ani gwarancji.
Nabycie udziałów i przejęcie hurtowni pozwoliłoby na złożenie wniosków o zgodę na import Produktu jeszcze w tym roku, jak również pozwoliłoby na niezwłoczne złożenie wniosków dotyczących importu Produktu od początku roku 2024.

W dniu 28/08/2023 r. zarząd spółki THC Pharma S.A. („THC Pharma”) złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym („GIF”) wniosek o zgodę na wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Zgodnie z przepisami, GIF powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w ciągu 90 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (bieg terminu rozpatrzenia wniosku ulega każdorazowo zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień).
Kolejnym krokiem po uzyskaniu zgody na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej będzie uzyskanie pozwolenia GIF na działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu lub dystrybucji środków odurzających, niezbędny przy obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi obejmującymi także marihuanę medyczną.
THC Pharma dysponuje odpowiednim lokalem i przeprowadziła w nim niezbędne prace adaptacyjne. Lokal posiada aktualną opinię wydaną przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny stwierdzający zgodność wykonania obiektu pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych. Lokal został wyposażony w wymagane prawem szafy pancerne, kontrolę dostępu i inne zabezpieczenia, co pozwoli ubiegać się o zezwolenia na obrót środkami kontrolowanymi. THC Pharma zatrudniła także wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i uprawnienia do pełnienia funkcji umożliwiającej prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, potwierdzone przez uchwałę Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Prowadzenie hurtowni farmaceutycznej poprzez spółkę stowarzyszoną, pozwoli Spółce kontrolować import i dystrybucję oraz zyskać na marży przy sprzedaży marihuany medycznej, co przyczyni się do realizowania strategii Spółki w segmencie THC.

News

Pytania do Spółki

Added: 12.05.2024

Pytania zadawane spółce wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę. 09/07/2024 PYTANIE: W raporcie nr EBI 15/2023 z dnia 14.11.2023 r. poinformowaliście Państwo  o podpisaniu w dniu 6.11.2023 r. listu o poufności z... Read more

Liczba recept na marihuanę medyczną rośnie lawinowo - rynekzdrowia.pl

Added: 20.04.2024

Wzrost zainteresowania medyczną marihuaną w Polsce jest ogromny, czego dowodem są dane ekonomiczne: w 2019 roku wydano 2909 recept na marihuanę, natomiast w 2023 roku liczba ta wzrosła do 276... Read more

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia plantacji m…

Added: 22.01.2024

W dniu dzisiejszym Zarząd zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego... Read more

Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Added: 16.11.2023

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").W ramach... Read more

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psy…

Added: 13.11.2023

Zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N... Read more

Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta oraz zawarcie listu intencyjnego.

Added: 09.11.2023

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie... Read more

If you have any question? Call +48 22 487 83 68

Contact

Hemp & Health S.A.
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warsaw
Poland

Telephone: +48 22 487 83 68

Registration Number (KRS): 0000396780
VAT: 5252382713

NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

 

 

Contact form

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2023 All rights reserved Hemp & Health S.A.