W związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru,
Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie
publikuje poniżej treść dokumentu ofertowego w rozumieniu art. 37a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz spółkach publicznych oraz formularz zapisu na akcje, o których mowa powyżej. 

Ponadto, Zarząd  Hemp&Health S.A. wskazuje,
iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii H jest dokument ofertowy, opublikowany na stronie Emitenta (odnośnik poniżej),
wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Osoby zainteresowane objęciem akcji serii H w ramach puli zarządu
proszone są o kontakt mejlowy pod adresem
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Pliki do pobrania:

Dokument Ofertowy

Dokument Ofertowy - SUPLEMENT NR 1

Formularz zapisu

Tekst jednolity statutu

Raport za rok 2021

 

News

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy dystrybucji konopi medycznych w Polsce

Added: 25.11.2022

Z dniem 25 listopada 2022 roku zawarł z podmiotem z branży farmaceutycznej („Partner”) list intencyjny, którego celem jest przyjęcie przez Partnera roli dystrybutora marihuany medycznej zawierającej ponad 0,3% THC w oparciu... Read more

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Added: 22.11.2022

W dniu 22 listopada 2022 r. zawarł z EQ1 sp. z o.o., umowę na doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii H Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku NewConnect, sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz... Read more

Wpis zmiany treści Statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców

Added: 10.11.2022

 dniu 9.11.2022 r. odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS o wpisie z dniem 08.11.2022 r. zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru... Read more

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta

Added: 30.09.2022

W dniu 29.09.2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta otrzymała oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta od Pana Radomira Woźniaka, w następstwie czego przestał być on również członkiem Rady... Read more

Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Added: 14.09.2022

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały... Read more

Zmiana harmonogramu emisji akcji serii H

Added: 24.08.2022

Zarząd Hemp&Health S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z otrzymanym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych raportem przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii H, kwota wpłat na pokrycie akcji serii... Read more

If you have any question? Call +48 22 487 83 68

Contact

Hemp & Health S.A.
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warsaw
Poland

Telephone: +48 22 487 83 68

Registration Number (KRS): 0000396780
VAT: 5252382713

NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

 

 

Contact form

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 All rights reserved Hemp & Wood S.A.