Firma: Hemp & Health S.A.

Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa
Tel.: (22) 487 83 68
Internet:
www.HHSA.pl
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.HHSA.pl
KRS: 0000396780
REGON: 140778886
NIP: 5252382713
Kapitał zakładowy: 7.231.283,90 PLN
Nominał: 0,10 PLN
Ilość akcji: 72.312.839

Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  (data debiutu)
04/09/2012

Wcześniejsze nazwy spółki

Emitent został zarejestrowany w dniu 26 września 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780, w wyniku przekształcenia EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie w spółkę EBC Solicitors S.A. Emitent działając pod firmą EBC Solicitors prowadził działalność w dwóch obszarach: doradztwo gospodarcze oraz inwestycje w podmioty typu start-up.

ZWZ Spółki w dniu 02 lipca 2019 r. podjęło uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, tj. dokonano zmiany firmy na Hemp & Wood S.A. oraz przedmiotu działalności. Zmiany w KRS zostały zarejestrowane w dniu 19 sierpnia 2019 r. Emitent zrezygnował z działalności inwestycyjnej jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) i skupił się na działalności w branży konopi i jej pochodnych oraz zdecydował się na rozwój działalności handlowej związanej z produktami i półproduktami z mączki drzewnej, która to działalność odpowiadała za większość przychodów na koniec 2019 r.

NWZ Spółki w dniu 22 maja 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki tj. m.in. zmieniono nazwę firmy na Hemp & Health S.A. Zmiany w Statucie Spółki zostały zarejestrowane w KRS w dniu 08 września 2020 roku. W 2020 r. Emitent rozszerzył swoją działalność o dystrybucję testów na koronowirusa w segmencie działalności „Health” i skupił się na pracach związanych z działalnością „Hemp”, jednocześnie Emitent zaniechał działalności w segmencie „Wood”.

Obecnie strategia HEMP & HEALTH S.A. opiera się na prowadzeniu działalności w uzupełniających się obszarach leżących na pograniczu dwóch sektorów: konopi („HEMP”) oraz zdrowia („HEALTH”). Strategię można przeczytać pod tym odnośnikiem.

ESG

Spółka nie ma opracowanych i wdrożonych strategii z zakresu ESG, jednakże w razie ich przygotowania odpowiednie materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej.

News

Pytania do Spółki

Added: 12.05.2024

Pytania zadawane spółce wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę. 09/07/2024 PYTANIE: W raporcie nr EBI 15/2023 z dnia 14.11.2023 r. poinformowaliście Państwo  o podpisaniu w dniu 6.11.2023 r. listu o poufności z... Read more

Liczba recept na marihuanę medyczną rośnie lawinowo - rynekzdrowia.pl

Added: 20.04.2024

Wzrost zainteresowania medyczną marihuaną w Polsce jest ogromny, czego dowodem są dane ekonomiczne: w 2019 roku wydano 2909 recept na marihuanę, natomiast w 2023 roku liczba ta wzrosła do 276... Read more

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia plantacji m…

Added: 22.01.2024

W dniu dzisiejszym Zarząd zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego... Read more

Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Added: 16.11.2023

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").W ramach... Read more

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psy…

Added: 13.11.2023

Zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N... Read more

Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta oraz zawarcie listu intencyjnego.

Added: 09.11.2023

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie... Read more

If you have any question? Call +48 22 487 83 68

Contact

Hemp & Health S.A.
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warsaw
Poland

Telephone: +48 22 487 83 68

Registration Number (KRS): 0000396780
VAT: 5252382713

NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

 

 

Contact form

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2023 All rights reserved Hemp & Health S.A.