Pytania zadawane spółce wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę.

09/07/2024
PYTANIE:
W raporcie nr EBI 15/2023 z dnia 14.11.2023 r. poinformowaliście Państwo  o podpisaniu w dniu 6.11.2023 r. listu o poufności z firmą portugalską, który określał m.in. zbadanie przez strony umowy możliwości biznesowych w kontekście rozwoju projektu w obszarze farmaceutycznym, w tym m.in. badań i rozwoju, uprawy, zbioru, produkcji, przetwarzania, eksportu, importu i dystrybucji naturalnych roślin oraz ich wykorzystania w produkcji. W związku z tym, że od przekazania tej informacji minęło już ponad 8 miesięcy, zwracam się z prośbą do Państwa o udzielenie odpowiedzi, w jakim terminie można się spodziewać jakichś informacji w zakresie  konkretnych umów związanych z tematyką zawartą w przywołanym liście, czy może Państwo odstąpiliście od tego przedsięwzięcia z firmą portugalską?
ODPOWIEDŹ:
Nie odstąpiliśmy od tego przedsięwzięcia. Gdyby coś się zmieniło w tej kwestii, będziemy informować w raportach bieżących lub kwartalnych.
 
 
05/07/2024
PYTANIE:   
W dniu 10.05.2024 r. w raporcie bieżącym ESPI 13/2024 informującym o rozpoczęciu negocjacji dotyczących nabycia spółki z branży marihuany poinformowaliście  Państwo również, że  kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentu obejmującego kluczowe warunki nabycia udziałów Spółki Term Sheet. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy podpisanie dokumentu Term Sheet bedzie raportowane i  jeżeli tak to, w jakim terminie przewidujecie Państwo opublikowanie raportu o  podpisaniu istotnych warunków transakcji Term Sheet łącznie z jego harmonogramem?
ODPOWIEDŹ:
Stosowne informacje o dalszych krokach będą się pojawiać w raportach bieżących lub kwartalnych.
 
04/07/2024
PYTANIE:    
W dniu 6.11.2023 r. podpisaliście Państwo list o poufności z firmą portugalską, który określał m.in. zbadanie przez strony umowy możliwości biznesowych w kontekście rozwoju projektu w obszarze farmaceutycznym, w tym m.in. badań i rozwoju, uprawy, zbioru, produkcji, przetwarzania, eksportu, importu i dystrybucji naturalnych roślin oraz ich wykorzystania w produkcji. O powyższym liście zostaliśmy poinformowani zarówno w raporcie za III kwartał i IV kwartał 2023 r. W związku z tym, że od podania tej informacji minęło już ponad 7 miesięcy, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, w jakim terminie można się spodziewać jakichś informacji w zakresie  konkretnych umów związanych z tematyką zawartą w przywołanym liście, czy ewentualnie Państwo odstąpiliście od przedsięwzięcia z firmą portugalską?

ODPOWIEDŹ:
Stosowne informacje o dalszych krokach będą się pojawiać w raportach bieżących lub kwartalnych.
 
01/07/2024
PYTANIE:    
W Uzupełnieniu emaila, czytając dzisiejszy raport o uzyskaniu przez THC Pharma pierwszych przychodów z dystrybucji marihuany medycznej wskazaliście również Państwo, że  spółka oczekuje obecnie na wydanie zgody GIF na import na marihuany medycznej, W związku z powyższym można stwierdzić, ze nadal THC Pharma nie uzyskała informacji skąd wynika  zwłoka w wydaniu decyzji, czy jednak spółka dostała odpowiedź w przedmiotowej sprawie?

ODPOWIEDŹ:
Spółka wciąż oczekuje na informację odnośnie zezwolenia z GIF.
 
21/06/2024
PYTANIE:    
W dniu 15.04.2024 r. raportem bieżącym  ESPI 9/2024 poinformowaliście Państwo, o złożeniu przez  Zarząd THC Pharma S.A. w GIF wniosków o wydanie zezwolenia na import środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną. W związku z tym, że minął  zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. okres dwumiesięczny na rozpatrywanie wniosków od dnia wszczęcia postępowania, zwracam sie z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy wnioski były uzupełniane, czy już Zarząd THC Pharma jest na etapie ewentualnego postępowania odwoławczego i czy będzie to raportowane?

ODPOWIEDŹ:
Na chwilę obecną status jest taki, iż THC Pharma wysłała zapytanie do GIF w tej sprawie i obecnie oczekuje na odpowiedź organu.
 
 
20/06/2024
PYTANIE:
W dniu 20.06.2024 r. (raport ESPI | 14/2024)  Spółka Cannabis Poland poinformowała, że  Zarząd THC Pharma S.A. podpisał z polskim podmiotem umowę określającą zasady współpracy "Term Sheet" na kupno na wyłączność, zarejestrowanych w Polsce przez Partnera odmian marihuany medycznej.  W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, kiedy Państwo podacie raport  w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ:
 
 
18/06/2024
PYTANIE:
W dniu 22.02.2024 r. raportem bieżącym ESPI 6/2024 poinformowaliście Państwo  o zawarciu ze spółką prawa brytyjskiego umowy, której przedmiotem jest zobowiązanie Inwestora do objęcia i opłacenia 30 mln. akcji Spółki, emitowanych w ramach instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W  tym samym raporcie poinformowano, że  Inwestor zobowiązał się do wpłacenia na rzecz Spółki tytułem objęcia 12 mln akcji 3.420.000,00 zł w terminie 7 dni od daty wydania warrantów subskrypcyjnych.  W raporcie rocznym za 2023 r. w aspekcie sprawy dokapitalizowania podaliście Państwo, że  w pierwszym kwartale 2024 roku suma dokonanych wpłat na kapitał przez Inwestora wyniosła 1.400.000 zł. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy ta wpłata jest częścią tej kwoty 3.420.000,00 zł.  przywołanej powyżej i kiedy nastąpi wpłata kolejnej jej części, czy chodzi tu o inną kwotę z tytułu objętych akcji?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku otrzymania odpowiedzi od Inwestora udzielimy odpowiedzi odnośnie dalszych wpłat.
Natomiast odpowiedź na ostatnie pytanie brzmi: tak - wpłata 1.400.000 zł jest częścią kwoty 3.420.000,00 zł.
 
17/06/2024
PYTANIE:
Hurtownia THC Pharma od dnia 8.02.2024 r. posiada również zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi (nr. NFKS.5520.10.2023.KKW.3). W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy brana jest również pod uwagę, a może już ogłoszona możliwość współpracy dla innych firm np. prowadzenie sprzedaży ich produktów poprzez hurtownię? 

ODPOWIEDŹ:
Tak. Spółka THC Pharma poszukuje optymalnej drogi rozwoju uzupełniającej dystrybucję marihuany medycznej.
 
13/06/2024
PYTANIE:
W raporcie nr ESPI 9/2024 z dnia 15.04.2024 r. poinformowaliście Państwo, że Zarząd spółki THC Pharma S.A. złożył w GIF wnioski o wydanie zezwolenia na import środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną. W związku z tym, że zbliża się zgodnie z art. 35 § 3 okres dwumiesięczny rozpatrywania wniosków od dnia wszczęcia postępowania zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy w przypadku ewentualnego postępowania odwoławczego poinformujecie, o tym fakcie raportem bieżącym?

ODPOWIEDŹ:
Na tę chwilę nie prowadzimy tego typu rozważań oczekując na informację zwrotną z GIF.
 
11/06/2024
PYTANIE:
W raporcie bieżącym ESPI 13/2024 z dnia 10.05.2024 r. dotyczącym rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki, która m.in. zamierza rozpocząć uprawy marihuany medycznej poinformowaliście  Państwo również, że  kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentu obejmującego kluczowe warunki nabycia udziałów Spółki Term Sheet. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy będzie opublikowany raport o  podpisaniu istotnych warunków transakcji Term Sheet łącznie z jego harmonogramem?

ODPOWIEDŹ:
Tak - będziemy informować w stosownych raportach o postępach prac.
 
07/06/2024
PYTANIE:
W dniu 14.03.2023 r. raportem bieżącym ESPI 4/2023  poinformowaliście  Państwo o złożenie do URPL wniosku o uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski suszu z konopi medycznych zawierającego powyżej 0,3% THC. Następnie cyklicznie w raportach kwartalnych informowaliście, że ze względu na fakt, iż dostawca napotkał po swojej stronie ograniczenia prawne, proces rejestracji został wstrzymany, a Spółka wspólnie z dostawcą - poszukuje sposobu na rozwiązanie zaistniałych problemów. W związku, z tym że w raporcie rocznym za 2023 r. jest tylko informacja o złożonym wniosku, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy wniosek jest już normalnie procedowany, czy nadal  proces jego rejestracji jest wstrzymany?. Ponadto w międzyczasie od złożenia pierwszego wniosku było kilka umów zapowiadających złożenie kolejnych wniosków do URPL i  zbierania stosownej dokumentacji, w tym celu. Czy w związku, z tym można się spodziewać, że złożycie Państwo kolejne wnioski na rejestrację marihuany medycznej w najbliższym czasie ?

ODPOWIEDŹ:
Rzeczony wniosek wciąż jest wstrzymany.
Prace nad kolejnymi wnioskami trwają, a o fakcie złożenia będziemy informować w stosownych raportach.

07/06/2024
PYTANIE:
W raporcie ESPI 16/2024 z dnia 04.06.2024 r. poinformowaliście Państwo o podpisaniu umowy o poufności z zakładem farmaceutycznym z siedzibą w Polsce. W raporcie wskazano m.in. o zamiarze prowadzenia przy tym działań mających na celu uruchomienie własnej wytwórni leków, spełniającej standardy EU-GMP. Wytwórnia, należąca do Spółki pełniłaby rolę wytwórcy kontaktowego dla innych podmiotów odpowiedzialnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, w jakim terminie możemy dowiedzieć się bardziej  szczegółowych informacji na temat tego przedsięwzięcia oraz terminów ewentualnego uruchomienia Wytwórni? Ponadto, czy bierzecie Państwo pod uwagę również oferty produkcji kontraktowej przez firmy farmaceutyczne w Polsce? 
Przy okazji wątku dotyczącego leków, poniżej przedkładam link do artykułu z witryny rynekzdrowia.pl, gdzie wskazano m.in.: (…) - Jak podkreślają analitycy, potencjał naszej branży nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. W skali całej Unii Europejskiej od 2010 roku wolumeny przemysłu farmaceutycznego wzrosły ponad dwukrotnie, a udział branży w wartości dodanej przetwórstwa zwiększył się z 5,4 do ponad 6 procent. Tymczasem w Polsce spadł z 2,6 do 1,6 procent - mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków (…)

ODPOWIEDŹ:
Czas uruchomienia własnej wytwórni jest trudny do określenia i uzależniony od wielu czynników.
Na tę chwilę trudno podać konkretny termin startu naszego zakładu farmaceutycznego. 
Produkcja kontraktowa byłaby realizowana właśnie przez polski zakład z którym podpisana została umowa.
 
04/06/2024
PYTANIE:
W dniu dzisiejszym w raporcie ESPI 16/2024 poinformowaliście Państwo o podpisaniu  umowy o poufności z zakładem farmaceutycznym z siedzibą w Polsce.  A wcześniej w dniu 22.05.2024 r. raportowaliście o podpisaniu umowy o poufności i rozpoczęciu negocjacji mających na celu zawarcie umowy nabycia pakietu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi na terenie Unii Europejskiej zakład farmaceutyczny.  W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy w związku z podpisaną dzisiaj umową będziecie Państwo odstępować od umowy zawartej w dnia 22.05.2024 r. opisanej w raporcie ESPI 14/2024 oraz czy będzie raport w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ:
Nie, nie będziemy odstępować od tamtej umowy, gdyż celem strategicznym naszej Spółki jest posiadanie w grupie zakładu farmaceutycznego.
Do tego czasu współpraca na zasadach kontraktowych z partnerem polskim będzie naturalnym uzupełnieniem  łańcucha dystrybucji.
Ewentualny rozwój współpracy - lub jej zakończenie - z każdym z podmiotów będziemy raportować.
 
23/05/2024
PYTANIE:
W dniu 22.05.2024 r. ukazała się Decyzja NR 483/2024 KDPW  dot. rejestracji w depozycie papierów wartościowych imiennych warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o Państwa udzielenie odpowiedzi, czy taka informacja będzie raportowana jak to robi część spółek giełdowych?

ODPOWIEDŹ:
Nie - w tym przypadku nie przewidujemy raportu.
 
20/05/2024
PYTANIE:
W raporcie nr ESPI 9/2024 z dnia 15.04.2024 r. poinformowaliście, iż Zarząd spółki THC Pharma S.A. złożył w GIF wnioski o wydanie zezwolenia na import środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną. W informacji  GIF wskazano, że wnioski dot.  importu rozpatrywane są nie dłużej niż miesiąc, a termin  może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym GIF powiadamia („Pozwolenie na przywóz do Polski albo wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych” (https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/384 ).  W związku z powyższym, że w dniu 15.05.2024 r. minął miesiąc od złożenia wniosków, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy GIF powiadomił, że procedura rozpatrywania wniosków będzie przedłużona?
W sprawie długości trwania procedury rozpatrywania wniosków importowych surowca farmaceutycznego jakim jest marihuana medyczna, zwróciłem się z zapytaniem  do Głównego Inspektora Farmaceutycznego i dzisiaj otrzymałam w tej sprawie odpowiedź.  W związku z tym,  że korespondencja nie ma klauzuli przeznaczenia wyłącznie dla mnie, czy zakazu jej rozpowszechniania, poniżej  przysyłam jej treść:
(…) W odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną z 14 maja 2023 r. dotyczące długości trwania procedury rozpatrywania wniosków importowych surowca farmaceutycznego jakim jest marihuana medyczna uprzejmie informuję, że wnioski o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej również jako: „u.p.n.”) są rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Czynnikiem wydłużającym ww. procedurę jest okoliczność, w której naruszony został wymóg określony w art. 21 ust. 1 Jednolitej Konwencji o środkach odurzających z 1961 r., zgodnie z którym całkowita ilość każdego środka odurzającego, wyprodukowanego i przywiezionego przez każdy kraj lub każde terytorium nie może przekroczyć sumy (i) ilości spożytej, w granicach odpowiedniego oszacowania, do celów leczniczych i naukowych, (ii) ilości zużytej, w granicach odpowiedniego oszacowania, na wyrób innych środków odurzających, przetworów zawartych w Wykazie III oraz substancji nie objętych niniejszą konwencją, (iii) ilości wywiezionej, (iv) ilości dodanej do zapasów w celu doprowadzenia ich do poziomu ustalonego w odpowiednim oszacowaniu, i (v) ilości przekazanej, w granicach odpowiednich oszacowań, na potrzeby specjalne.
Wobec powyższego Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje pozwolenia na przywóz lub wewnątrzwspólnotowe nabycie ziela konopi innych niż włókniste oraz jego preparatów w taki sposób, aby nie przekroczyć ustalonego limitu importowy na dany produkt, w tym wypadku surowiec farmaceutyczny jakim jest marihuana medyczna. W sytuacji niepełnej realizacji pozwoleń już wydanych, wielkości niezrealizowane są ponownie dodawane do limitu, co skutkuje możliwością wydawania kolejnych pozwoleń, które nie pozostają w sprzeczności z wymogami Jednolitej Konwencji.(…)

ODPOWIEDŹ:
Główny Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, wydaje pozwolenie bądź decyzję o odmowie wydania pozwolenia nie później niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia wpływu wniosku (w formie papierowej) do kancelarii GIF; w przypadku braków formalnych termin wydania pozwolenia może ulec wydłużeniu.
Ponadto zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego jeśli urząd uzna, że sprawa ma charakter skomplikowany, to  zgodnie z art. 35 § 3 z automatu naliczany jest termin 2 miesięcy. 
Art.  35.  [Terminy załatwiania spraw administracyjnych]
§  3. 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Zgodnie z naszą wiedzą wnioski na medyczną marihuanę zostały uznane przez urząd za skomplikowane, a termin na odpowiedź zapewne został również w przypadku "THC Pharma" wydłużony do dwóch miesięcy.
Bieg sprawy zatem wciąż trwa. 
 
16/05/2024
PYTANIE:
W uzupełnieniu poniższego emalia zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, dlaczego również  w raporcie za I kwartał 2024 r. z dnia 15.05.2024 r wskazujecie Państwo, że wydanie zezwolenia przez GIF na złożone wnioski  THC Pharma dotyczy obrotu w ciągu 60 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, a nie importu, które rozpatrywane są nie dłużej niż miesiąc, a termin  może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym GIF powiadamia? (źródło; https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/384

ODPOWIEDŹ:
Dziękujemy za tego mejla oraz wskazanie omyłki, która również pojawiła się raporcie kwartalnym.Rzeczywiście powinno to być 30 dni.
 
13/05/2024
PYTANIE:
W dniu 10.05.2024 r. raportem bieżącym ESPI 13/2024 poinformowaliście  Państwo o rozpoczęciu negocjacji dotyczących nabycia spółki z branży marihuany medycznej. W raporcie wskazano, że przedmiotem jest rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki, która m.in. zamierza rozpocząć uprawy marihuany medycznej.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy powyższy raport jest konsekwencją podpisanego w dniu 6.11.2023 r. przez Państwo listu o poufności z firmą portugalską, który określał m.in. zbadanie przez strony umowy możliwości biznesowych w kontekście rozwoju projektu w obszarze farmaceutycznym, w tym upraw, czy dotyczy to przedsięwzięcia w  innym kraju? O powyższym  liście  o poufności informowano zarówno  w raporcie za III kwartał i  IV kwartał 2023 r.

ODPOWIEDŹ:
Na tym etapie podpisana umowa o poufności nie pozwala nam na przekazanie więcej informacji.
 
 
06/05/2024
PYTANIE:
W raporcie za IV kwartał 2024 r. EBI 4/2024 z dnia 14.02.2024 r. poinformowaliście Państwo, że istotnym elementem, który pojawił się w strategii jest uruchomienie własnego zakładu farmaceutycznego, który będzie mógł nadawać standard jakości EU-GMP produktom nie posiadającym takiego statusu. Zakład farmaceutyczny miałby możliwość importu, przetwarzania, prowadzenia usług konfekcjonowania oraz nadawania certyfikatu EU GMP, jak również przeprowadzania badań stabilności.  W dniu 12.02.2024 r. poinformowaliście  również Państwo, że spółka stowarzyszona THC Pharma S.A. podpisała istotne warunki umowy handlowej Term Sheet dotyczące produkcji kontraktowej marihuany medycznej przez zakład farmaceutyczny z siedzibą w Portugalii (ESPI 4/2024 z dnia 12.02.2024 r.) W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy w związku podpisaną umową z zakładem farmaceutycznym z siedzibą w Portugalii odstępujecie Państwo od projektu uruchomienia własnego zakładu farmaceutycznego, czy nadal sprawa jego uruchomienia jest aktualna i w jakim terminie?

ODPOWIEDŹ:
Nie odstępujemy od realizacji strategii zmierzającej do uniezależnienia od zewnętrznych podwykonawców. Sprawa uruchomienia zakładu farmaceutycznego jest aktualna, ale jest to proces złożony i długotrwały, więc jakichkolwiek terminów na ten temat nie jesteśmy w stanie podać.

26/04/2024
PYTANIE:
Dzisiaj Cannabis Poland raportował złożenie do URPL wniosku o rejestrację marihuany medycznej. W raporcie wskazano, że jest on powiązany z  raportem z dnia 12.02.2024 r.  który stanowił, że  THC Pharma S.A., podpisała istotne warunki umowy handlowej _Term Sheet_ dotyczące produkcji kontraktowej marihuany medycznej przez zakład farmaceutyczny z siedzibą w Portugalii. W powyższej  sprawie wydaliście Państwo również raport bieżący ESPI  4/2024 z dnia 12.02.2024 r. W  dzisiejszym raporcie Cannabis Poland dużo miejsca poświecono spółce THC Pharma S.A.  w zakresie realizacji zadań w tym projekcie. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy będziecie Państwo  odnosić się w raporcie do zadań THC Pharma S.A. jako spółki stowarzyszone, w zakresie tego przedsięwzięcia?

ODPOWIEDŹ:
Nie mamy w planach opublikowania takiego raportu.

 
22/04/2024
PYTANIE:
W raporcie nr ESPI 9/2024 z dnia 15.04.2024 r. poinformowaliście  Państwo, że Zarząd spółki THC Pharma S.A. złożył w GIF wnioski o wydanie zezwolenia na import środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną. Dodatkowo raport spółki Cannabis Poland S.A. nr ESPI 9/2024 podał, że chodzi  o 6 wniosków obejmujących  w sumie 299,99 kg. W związku z powyższym zwracam się  prośbą o udzielenie informacji, czy chodzi tu o Produkt, w stosunku do którego prowadziliście Państwo rozmowy z producentem i dostawcą, aby THC Pharma została wyłącznym polskim importerem Produktu, a  tym samym rozmowy zostały już zakończone uzgodnieniami, czy chodzi jeszcze o inną firmę i inny surowiec farmaceutyczny?

ODPOWIEDŹ:
Chodzi o ten sam podmiot, aczkolwiek o inny produkt, który już jest zarejestrowany w Polsce, a o którym pisaliśmy w raporcie ESPI 13/2023 - poniżej odnośnik: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=212694&title=Pierwsza+dostawa+marihuany+medycznej+do+Polski
Obecnie  THC Pharma może już samodzielnie importować produkt, jeśli tylko zostaną spełnione warunki opisane w raporcie ESPI 9/2024.

 
17/04/2024
PYTANIE:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, z jakich względów w Państwa raporcie nr ESPI 9/2024 informującym, iż Zarząd spółki THC Pharma S.A. złożył w GIF wnioski o wydanie zezwolenia na import środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną otrzymaliśmy niepełne informacje, a zarazem bardzo istotne w zakresie ilości tych środków? Jestem znacznym akcjonariuszem i taka informacja jest dla mnie bardzo istotna. Posiadam również akcje  spółki Cannabis Poland i dlatego czytam raporty obu spółek i właśnie raport spółki CBD był bardziej szczegółowy podawał m.in. że mamy do czynienia z 6 wnioskami  dot. 299,99 kg. Jeżeli ktoś posiada tylko akcje Państwa spółki to nie dowiedział się o tak istotnej informacji. Zarazem Państwo w raporcie zawarli takie stwierdzenie cyt. „Wyżej przedstawiona informacja jest istotna dla akcjonariuszy Hemp_Health S.A. ze względu na fakt, iż uzyskanie po raz pierwszy zezwolenia oraz przeprowadzenie pierwszego importu będą ważnym krokiem milowym dla realizacji strategii Emitenta”

ODPOWIEDŹ:
Rzeczywiście omyłkowo zdanie o ilości nie zostało zawarte w raporcie, aczkolwiek w przypadku uzyskania zezwolenia będziemy informować o tym fakcie w raporcie bieżącym.
 
17/04/2024
PYTANIE:
W dniu 21.02.2024 r. raportem nr ESPI 5/2024 poinformowaliście Państwo o podpisaniu istotnych warunków transakcji Term Sheet nabycia całości przedsiębiorstwa na terytorium Czech, w którym przedstawiono również  Harmonogram obejmujący czasookresy poszczególnych etapów w Term Sheet. W związku z powyższym  zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy ewentualne podpisanie umowy, będzie wiązało się z oczekiwaniem na decyzje KDPW i następnie przelaniem środków  wynikających z umowy o dokapitalizowaniu, a tym samym przedłużeniem całej procedury, czy  z terminami określonymi  w Harmonogramie?  Wczoraj otrzymałem informację z KDPW, że termin rejestracji papierów wartościowych w depozycie oraz przygotowanie dla niego odpowiedzi uzależniony jest o poprawności i kompletności złożonych dokumentów. Ponadto, że każda sprawa jest indywidualna i zgodnie z Regulaminem KDPW § 68 ust. 6. podjęcie decyzji oraz przygotowanie odpowiedzi następuje w terminie trzech miesięcy.
 

News

Pytania do Spółki

Added: 12.05.2024

Pytania zadawane spółce wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę. 09/07/2024 PYTANIE: W raporcie nr EBI 15/2023 z dnia 14.11.2023 r. poinformowaliście Państwo  o podpisaniu w dniu 6.11.2023 r. listu o poufności z... Read more

Liczba recept na marihuanę medyczną rośnie lawinowo - rynekzdrowia.pl

Added: 20.04.2024

Wzrost zainteresowania medyczną marihuaną w Polsce jest ogromny, czego dowodem są dane ekonomiczne: w 2019 roku wydano 2909 recept na marihuanę, natomiast w 2023 roku liczba ta wzrosła do 276... Read more

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia plantacji m…

Added: 22.01.2024

W dniu dzisiejszym Zarząd zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego... Read more

Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Added: 16.11.2023

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").W ramach... Read more

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psy…

Added: 13.11.2023

Zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N... Read more

Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta oraz zawarcie listu intencyjnego.

Added: 09.11.2023

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie... Read more

If you have any question? Call +48 22 487 83 68

Contact

Hemp & Health S.A.
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warsaw
Poland

Telephone: +48 22 487 83 68

Registration Number (KRS): 0000396780
VAT: 5252382713

NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

 

 

Contact form

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2023 All rights reserved Hemp & Health S.A.