Z dniem 8 sierpnia 2022 r. zawarł trójstronną umowę o poufności i zakazie konkurencji (Umowa) z kanadyjską firmą pozyskującym dla Emitenta dostawców surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego (Agent) oraz kanadyjskim producentem w/w surowca farmaceutycznego (Producent).

Agent ma za zadanie poszukiwać na rynku Ameryki Północnej oraz Południowej możliwie najlepsze oferty surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów zawierających pełną gamę produktów od 10% do 30% THC (Produkty), czyli tzw. marihuany medycznej oraz pozyskiwanie dokumentacji oraz wsparcie procesu uzyskania przez Hemp&Health licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), jak również w innych krajach Unii Europejskiej.

Celem nawiązania współpracy oraz podpisania kolejnej umowy dotyczącej importu marihuany medycznej jest dywersyfikacja dostawców oraz producentów z różnych kontynentów, co pozwoli Emitentowi zmniejszyć ryzyko utraty możliwości importu i sprzedaży Produktów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności związanych z produkcją lub dostawą Produktów od jednego z dostawców. Przedmiotowa Umowa dotyczy importu marihuany medycznej z Kanady. Przedmiotem umowy jest zachowanie w poufności wszelkich informacji ujawnionych przez strony w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia. Umowa obowiązuje przez okres 5 lat. Zawarcie Umowy nie rodzi po żadnej ze stron zobowiązań finansowych, natomiast jest pierwszym formalnym etapem w negocjacjach związanych z rozpoczęciem współpracy Emitenta, Agenta i Producenta.

Zarząd zaznacza, iż rozpoczęcie dystrybucji marihuany medycznej jest strategicznym celem działalności Emitenta oraz będzie miało istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta Zarząd przewiduje iż w początkowym okresie po rozpoczęciu dystrybucji import Produktów wyniesie co najmniej 120 kg na miesiąc. Zarząd zaznacza, iż w chwili obecnej wzrasta zapotrzebowanie na marihuanę medyczną w polskich aptekach oraz nie wyklucza możliwości sprzedaży Produktów z wysoką zawartością THC w innych krajach Unii Europejskiej.

Aktualności

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia plantacji m…

Dodano: 22.01.2024

W dniu dzisiejszym Zarząd zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego... Czytaj więcej

Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Dodano: 16.11.2023

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").W ramach... Czytaj więcej

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psy…

Dodano: 13.11.2023

Zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N... Czytaj więcej

Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta oraz zawarcie listu intencyjnego.

Dodano: 09.11.2023

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie... Czytaj więcej

Strategia Spółki na lata 2024-2025

Dodano: 08.11.2023

Zarząd Hemp & Health S.A. prezentuje strategię rozwoju Spółki na lata 2024-2025. W nadchodzących latach Spółka planuje w ramach swojej Grupy Kapitałowej (GK) skoncentrować się na stworzeniu i zarządzaniu pełnym łańcuchem... Czytaj więcej

Rezygnacja z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną

Dodano: 04.11.2023

Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną. Decyzja wynika z faktu uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez THC Pharma S.A., to jest spółkę... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
Jana Styki 23
03-928 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524
biuro@HHSA.pl

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

© 2023 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Health S.A.