Z dniem 8 sierpnia 2022 r. zawarł trójstronną umowę o poufności i zakazie konkurencji (Umowa) z kanadyjską firmą pozyskującym dla Emitenta dostawców surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego (Agent) oraz kanadyjskim producentem w/w surowca farmaceutycznego (Producent).

Agent ma za zadanie poszukiwać na rynku Ameryki Północnej oraz Południowej możliwie najlepsze oferty surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów zawierających pełną gamę produktów od 10% do 30% THC (Produkty), czyli tzw. marihuany medycznej oraz pozyskiwanie dokumentacji oraz wsparcie procesu uzyskania przez Hemp&Health licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), jak również w innych krajach Unii Europejskiej.

Celem nawiązania współpracy oraz podpisania kolejnej umowy dotyczącej importu marihuany medycznej jest dywersyfikacja dostawców oraz producentów z różnych kontynentów, co pozwoli Emitentowi zmniejszyć ryzyko utraty możliwości importu i sprzedaży Produktów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności związanych z produkcją lub dostawą Produktów od jednego z dostawców. Przedmiotowa Umowa dotyczy importu marihuany medycznej z Kanady. Przedmiotem umowy jest zachowanie w poufności wszelkich informacji ujawnionych przez strony w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia. Umowa obowiązuje przez okres 5 lat. Zawarcie Umowy nie rodzi po żadnej ze stron zobowiązań finansowych, natomiast jest pierwszym formalnym etapem w negocjacjach związanych z rozpoczęciem współpracy Emitenta, Agenta i Producenta.

Zarząd zaznacza, iż rozpoczęcie dystrybucji marihuany medycznej jest strategicznym celem działalności Emitenta oraz będzie miało istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta Zarząd przewiduje iż w początkowym okresie po rozpoczęciu dystrybucji import Produktów wyniesie co najmniej 120 kg na miesiąc. Zarząd zaznacza, iż w chwili obecnej wzrasta zapotrzebowanie na marihuanę medyczną w polskich aptekach oraz nie wyklucza możliwości sprzedaży Produktów z wysoką zawartością THC w innych krajach Unii Europejskiej.

Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy dystrybucji konopi medycznych w Polsce

Dodano: 25.11.2022

Z dniem 25 listopada 2022 roku zawarł z podmiotem z branży farmaceutycznej („Partner”) list intencyjny, którego celem jest przyjęcie przez Partnera roli dystrybutora marihuany medycznej zawierającej ponad 0,3% THC w oparciu... Czytaj więcej

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Dodano: 22.11.2022

W dniu 22 listopada 2022 r. zawarł z EQ1 sp. z o.o., umowę na doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii H Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku NewConnect, sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz... Czytaj więcej

Wpis zmiany treści Statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców

Dodano: 10.11.2022

 dniu 9.11.2022 r. odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS o wpisie z dniem 08.11.2022 r. zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru... Czytaj więcej

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta

Dodano: 30.09.2022

W dniu 29.09.2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta otrzymała oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta od Pana Radomira Woźniaka, w następstwie czego przestał być on również członkiem Rady... Czytaj więcej

Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Dodano: 14.09.2022

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały... Czytaj więcej

Zmiana harmonogramu emisji akcji serii H

Dodano: 24.08.2022

Zarząd Hemp&Health S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z otrzymanym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych raportem przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii H, kwota wpłat na pokrycie akcji serii... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
WeWork Hotel Europejski
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

Formularz kontaktowy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Wood S.A.