Zarząd Hemp & Wood SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podpisał umowę o współpracy z kanadyjską firmą doradczą i konsultingową PolKanna Health Sciences Inc. z siedzibą w Vancouver („PolKanna”), której zarząd ma bogatą i udokumentowaną wiedzę oraz doświadczenie na rynku konopi przemysłowych i medycznych w Kanadzie i USA.

Na mocy podpisanej umowy Spółka i PolKanna wyraziły chęć współpracy w pozyskiwaniu partnerów biznesowych w Kanadzie i USA, a także lobbingu, promocji i nawiązywaniu kontaktów z mediami i inwestorami w Kanadzie i USA, w obszarze przemysłu konopnego. PolKanna zobowiązała się do wspierania rozwoju działalności Spółki w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i możliwościami. Umowa obowiązuje na okres do 31 grudnia 2020 r. Łączna wartość wynagrodzenia należnego PolKanna z tytułu wykonania umowy została ustalona na 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Jednocześnie PolKanna objęła 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F Spółki, a Strony zgodziły się na potrącenie ceny emisyjnej akcji objętych przez PolKannę z wynagrodzeniem należnym PolKanna z tytułu realizacji umowy opisanej powyżej.

W opinii Emitenta przyjęte rozwiązanie, w którym partner posiadający bogate i udokumentowane know-how, istotne dla planów rozwojowych Spółki, zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Spółki, otrzymując wynagrodzenie wyłącznie w formie akcji Spółki, jest korzystne dla Spółka i jej akcjonariuszy, ponieważ w interesie PolKanna leży, aby usługi świadczone przez tę spółkę przyczyniały się do wzrostu wartości Spółki.

PolKanna to kanadyjska firma konsultingowa z branży konopi medycznych i przemysłowych z siedzibą w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Firma doradza w zakresie rozwoju w sektorze konopi. Zespół spółki składa się z odnoszących sukcesy przedsiębiorców oraz najlepszych kanadyjskich ekspertów branży konopnej. Ponadto PolKanna posiada silne strategiczne relacje z rolnikami, przetwórcami i instytucjami finansowymi spełniającymi wymogi kanadyjskiej ustawy Cannabis Act. PolKanna jest przygotowana do prowadzenia programu eksportu / importu konopi przemysłowych i medycznych oraz ekstrakcji i przetwarzania produktów pochodnych.

Celem PolKanna jest przyjęcie i odtworzenie w Polsce najlepszych w swojej klasie doświadczeń z Kanady - najbardziej zaawansowanego i innowacyjnego rynku konopi na świecie - oraz dostarczenie i wdrożenie tego know-how, a także transferu technologii do Polski. Zespół PolKanna może także zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku konopi medycznych. Członkowie zespołu PolKanna uczestniczyli w transakcji związanych z konopiami na kwotę przekraczającą ponad 100 milionów CAD.

Aktualności

Plan połączenia ze spółką New-Tech

Dodano: 04.08.2021

Wypełniając treść art. 500 §2(1) kodeksu spółek handlowych, zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zamiarze połączenia Spółki z New-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach oraz... Czytaj więcej

Podpisanie umowy na rejestrację suszu i oleju konopnego do celów medycznych

Dodano: 04.08.2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 12/2021 z dnia 23/04/2021 w sprawie zawarcia przez Hemp&Health S.A. („Spółka”) listu intencyjnego dotyczącego rejestracji suszu i oleju konopnego do celów medycznych, Spółka informuje... Czytaj więcej

Aktualizacja informacji dotyczących przeprowadzenia badań nad wpływem konopi na stres

Dodano: 21.07.2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2021 z dnia 22/04/2021 w sprawie zawarcia przez Hemp&Health S.A. („Spółka”) listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia badań nad wpływem konopi na stres („List intencyjny”), Spółka... Czytaj więcej

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Dodano: 14.07.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie rozwiązania przez Hemp & Health S.A. („Spółka”) umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji... Czytaj więcej

Rozwiązanie przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji do obrotu

Dodano: 06.07.2021

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż z dniem 1 lipca 2021 umowa z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie... Czytaj więcej

Hemp&Health podpisał umowę i rozpoczyna sprzedaż liofilizowanych testów PCR

Dodano: 22.06.2021

Zarząd Hemp&Health informuje, że w dniu 22/06/2021 roku zawarł umowę dystrybucyjną z firmą CHK Biotech Inc. z siedzibą w Chinach (dalej „Boson”), będącą producentem m.in. liofilizowanych testów PCR na Covid-19.Liofilizowane... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
WeWork Hotel Europejski
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

Formularz kontaktowy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Wood S.A.