W związku z pytaniami inwestorów, Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że jego celem jest możliwie jak najszybsze wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Rynek NewConnect”) akcji serii G z trwającej obecnie emisji z prawem poboru.

Zarząd Emitenta wskazuje, że według jego wiedzy uzyskanej po konsultacjach z autoryzowanymi doradcami Rynku NewConnect, warunkiem pomyślnego ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na Rynku NewConnect jest prowadzenie działalności operacyjnej oraz generowanie przez wnioskodawcę (emitenta) przychodów z działalności operacyjnej.

Działania Zarządu Emitenta od zakończenia emisji akcji serii F podporządkowane były wdrożeniu nowej strategii działalności Emitenta, a tym samym prowadzeniu działalności operacyjnej w realizacji strategii oraz generowaniu przychodów z działalności operacyjnej. Po początkowym nacisku na działalność w sektorze „Wood”, w związku z ogólną sytuacja rynkową, Emitent podjął decyzję o modyfikacji strategii i położeniu nacisku na sektor „Health”. Informację o tym Emitent opublikował w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2020 z dnia 28 maja 2020 roku.

Zarząd wskazuje, że rozpoczęcie działalności w sektorze „Health” pozwoliło Emitentowi na wygenerowanie pierwszych znaczących przychodów, o czym mowa m.in. w raportach bieżących ESPI nr 29/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku oraz 31/2020 z dnia 9 czerwca 2020, co tym samym daje podstawy do oczekiwania kolejnych przychodów jeszcze w II kwartale 2020 roku. Zarząd Emitenta wskazuje, że przychody z prowadzonej obecnie działalności operacyjnej w sektorze „Health” ujęte będą w sprawozdaniu za II kwartał roku 2020.

Oznacza to, że według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta, w sierpniu 2020 roku możliwe będzie złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii G, po spełnieniu warunku opisanego powyżej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w odróżnieniu od akcji serii G, prawa poboru akcji serii G znajdujące się obecnie na rachunkach maklerskich akcjonariuszy, nie będą wprowadzone do obrotu na Rynku NewConnect.

Zarząd przypomina, że termin wykonania prawa poboru przypada na 22 czerwca 2020 roku, a najpóźniej dzień wcześniej dom maklerski musi zaksięgować wpłatę ceny objęcia akcji.

Aktualności

Plan połączenia ze spółką New-Tech

Dodano: 04.08.2021

Wypełniając treść art. 500 §2(1) kodeksu spółek handlowych, zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zamiarze połączenia Spółki z New-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach oraz... Czytaj więcej

Podpisanie umowy na rejestrację suszu i oleju konopnego do celów medycznych

Dodano: 04.08.2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 12/2021 z dnia 23/04/2021 w sprawie zawarcia przez Hemp&Health S.A. („Spółka”) listu intencyjnego dotyczącego rejestracji suszu i oleju konopnego do celów medycznych, Spółka informuje... Czytaj więcej

Aktualizacja informacji dotyczących przeprowadzenia badań nad wpływem konopi na stres

Dodano: 21.07.2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2021 z dnia 22/04/2021 w sprawie zawarcia przez Hemp&Health S.A. („Spółka”) listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia badań nad wpływem konopi na stres („List intencyjny”), Spółka... Czytaj więcej

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Dodano: 14.07.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie rozwiązania przez Hemp & Health S.A. („Spółka”) umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji... Czytaj więcej

Rozwiązanie przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji do obrotu

Dodano: 06.07.2021

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż z dniem 1 lipca 2021 umowa z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie... Czytaj więcej

Hemp&Health podpisał umowę i rozpoczyna sprzedaż liofilizowanych testów PCR

Dodano: 22.06.2021

Zarząd Hemp&Health informuje, że w dniu 22/06/2021 roku zawarł umowę dystrybucyjną z firmą CHK Biotech Inc. z siedzibą w Chinach (dalej „Boson”), będącą producentem m.in. liofilizowanych testów PCR na Covid-19.Liofilizowane... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
WeWork Hotel Europejski
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

Formularz kontaktowy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Wood S.A.