W związku z pytaniami dziennikarza Pulsu Biznesu, które wpłynęły do spółki, Zarząd Emitenta poniżej publikuje udzielone odpowiedzi i informuje, że ma świadomość obowiązującego stanu prawnego i uzyskał na tę okoliczność profesjonalne wsparcie prawne oraz stosuje się do obowiązujących przepisów:

Na jakich zasadach państwa spółki prowadzą sprzedaż testów na stronach internetowych i w jaki sposób weryfikują to, że kupującymi są profesjonalni użytkownicy?

Testy PCR, Elisa oraz tzw. „szybkie testy”, które nasza spółka ma w ofercie są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki in vitro lub do użytku podczas konsultacji lekarskiej.
Ponieważ naszymi odbiorcami są odbiorcy hurtowi, ryzyko, iż nabywca nie będzie profesjonalnym użytkownikiem jest minimalne, gdyż nasza sprzedaż nie jest skierowana do odbiorcy detalicznego.
Chciałbym podkreślić, iż dodatkowym elementem zabezpieczającym przed nieprawnym nabyciem testów jest fakt, iż na stronach należących do Hemp&Wood, nie ma możliwości bezpośredniego zakupu testów: można jedynie wypełnić formularz wskazujący na zainteresowanie nabyciem produktu, czego następstwem jest kontakt naszego przedstawiciela z potencjalnym klientem oraz jego weryfikacja na tym etapie.


Czy dysponują państwo analizami prawnymi, potwierdzającymi legalność prowadzonej przez państwa sprzedaży testów?
Tak. Posiadamy opinię prawną. Zgodnie z nią, informacje o sprzedawanych produktach nie mogą w żaden sposób sugerować, że produkty te mogą być stosowane samodzielnie przez pacjenta, oraz umieszczanie na opakowaniu informacji „Produkt wyłącznie do użytku podczas konsultacji lekarskiej”, co stanowi wyraźny i jednoznaczny argument przemawiający za brakiem przeznaczenia Produktu do samodzielnego używania.
Taka informacja widnieje na naszym opakowaniu testu na COVID-19.

Aktualności

Plan połączenia ze spółką New-Tech

Dodano: 04.08.2021

Wypełniając treść art. 500 §2(1) kodeksu spółek handlowych, zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zamiarze połączenia Spółki z New-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach oraz... Czytaj więcej

Podpisanie umowy na rejestrację suszu i oleju konopnego do celów medycznych

Dodano: 04.08.2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 12/2021 z dnia 23/04/2021 w sprawie zawarcia przez Hemp&Health S.A. („Spółka”) listu intencyjnego dotyczącego rejestracji suszu i oleju konopnego do celów medycznych, Spółka informuje... Czytaj więcej

Aktualizacja informacji dotyczących przeprowadzenia badań nad wpływem konopi na stres

Dodano: 21.07.2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2021 z dnia 22/04/2021 w sprawie zawarcia przez Hemp&Health S.A. („Spółka”) listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia badań nad wpływem konopi na stres („List intencyjny”), Spółka... Czytaj więcej

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Dodano: 14.07.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie rozwiązania przez Hemp & Health S.A. („Spółka”) umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji... Czytaj więcej

Rozwiązanie przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji do obrotu

Dodano: 06.07.2021

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż z dniem 1 lipca 2021 umowa z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie... Czytaj więcej

Hemp&Health podpisał umowę i rozpoczyna sprzedaż liofilizowanych testów PCR

Dodano: 22.06.2021

Zarząd Hemp&Health informuje, że w dniu 22/06/2021 roku zawarł umowę dystrybucyjną z firmą CHK Biotech Inc. z siedzibą w Chinach (dalej „Boson”), będącą producentem m.in. liofilizowanych testów PCR na Covid-19.Liofilizowane... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
WeWork Hotel Europejski
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

Formularz kontaktowy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Wood S.A.