STRATEGIA HEMP & HEALTH S.A.

na lata 2023-2024

1. Wstęp

Strategia HEMP & HEALTH S.A. (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) opiera się na prowadzeniu działalności w uzupełniających się obszarach leżących na pograniczu dwóch sektorów: konopi („HEMP”) oraz zdrowia („HEALTH”).

2. Dystrybucja CBD

Spółka zamierza zostać liderem w Polsce w zakresie dystrybucji produktów z kwiatów konopi, izolatów oraz destylatów zawierających wysokoprocentowe stężenie CBD oraz innych naturalnych kanabinoidów w sektorze marek własnych. Działalność prowadzona będzie każdorazowo na podstawie właściwych pozwoleń, uzyskanych samodzielnie przez Spółkę lub jej Klientów.

3. Dystrybucja THC

Emitent zamierza zostać liderem w Polsce w zakresie dystrybucji produktów z THC - czyli tzw. marihuany medycznej - zarejestrowanych w trybie farmaceutycznym jako surowce farmaceutyczne, obecnie mało dostępne w aptekach na terenie Polski. Działalność prowadzona będzie każdorazowo na podstawie właściwych pozwoleń uzyskanych samodzielnie przez Spółkę lub jej partnerów.

4. Marki własne

Spółka planuje prowadzenie sprzedaży w formule private label i white label. Usługa ta polega na opracowaniu i produkowaniu wyrobów dedykowanych dla konkretnego klienta pod jego marką. Będą to produkty oparte o kanabinoidy pochodzące z konopi.

5. Prace badawczo-rozwojowe

Emitent uwzględnia możliwość finansowania lub współfinansowania badań w różnych trybach, np. eksperymentu medycznego, prowadzonych na zlecenie Emitenta lub w ramach konsorcjów. Spółka zakłada też możliwość zakupienia wyników badań od instytucji, które takie badania już przeprowadziły. Badania miałyby obejmować nowe zastosowania konopi zarówno w oparciu o THC, jak i CBD oraz inne kanabinoidy.

Przykładowym celem badań byłoby opracowanie dokumentacji, która pozwoliłaby Emitentowi na przygotowanie leku lub surowca farmaceutycznego służącego np. zwalczaniu PTSD czy cukrzycy.

6. Cele na lata 2023 i 2024

W ciągu nadchodzących dwóch lat Spółka planuje zrealizować następujące cele:

  1. wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu akcje serii H;

  2. doprowadzić do rejestracji jako surowca farmaceutycznego produktów pochodzących zarówno z konopi włóknistych oraz niewłóknistych;

  3. wprowadzić do sprzedaży surowce farmaceutyczne w postaci suszu lub ekstraktów;

  4. rozpocząć lub zakupić badania dotyczące nowych zastosowań dla produktów leczniczych na bazie konopi (np. marihuana medyczna), w oparciu o THC, jak i CBD oraz inne kanabinoidy;

  5. poszerzyć bazę produktową: przede wszystkim w ramach oferty konopnej pod kątem marek własnych;

  6. zwiększyć obroty poprzez rozwój własnego działu sprzedaży oraz poszerzanie grupy partnerów – dostawców i odbiorców - w Polsce i za granicą; 

  7. zwiększyć ciągłość i bezpieczeństwo dostaw, poprzez zwiększenie stanów magazynowych i produktów dostępnych w większych ilościach od ręki.

Zamiarem Emitenta jest sfinansowanie realizacji celów strategicznych ze środków własnych Spółki. W przypadku większego zapotrzebowania na środki finansowe Emitent rozważy zewnętrzne formy finansowania, w tym emisję papierów wartościowych. Spółka wskazuje także, że w przypadku posiadania nadwyżek środków finansowych nie wyklucza przeznaczenia tych środków na działania przeciwdziałające utracie kapitału w związku z rosnącą inflacją.

7. Podsumowanie
W opinii Zarządu Spółki realizacja opisanej powyższej strategii przełoży się na rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.

 

Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy dystrybucji konopi medycznych w Polsce

Dodano: 25.11.2022

Z dniem 25 listopada 2022 roku zawarł z podmiotem z branży farmaceutycznej („Partner”) list intencyjny, którego celem jest przyjęcie przez Partnera roli dystrybutora marihuany medycznej zawierającej ponad 0,3% THC w oparciu... Czytaj więcej

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Dodano: 22.11.2022

W dniu 22 listopada 2022 r. zawarł z EQ1 sp. z o.o., umowę na doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii H Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku NewConnect, sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz... Czytaj więcej

Wpis zmiany treści Statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców

Dodano: 10.11.2022

 dniu 9.11.2022 r. odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS o wpisie z dniem 08.11.2022 r. zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru... Czytaj więcej

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta

Dodano: 30.09.2022

W dniu 29.09.2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta otrzymała oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta od Pana Radomira Woźniaka, w następstwie czego przestał być on również członkiem Rady... Czytaj więcej

Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Dodano: 14.09.2022

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały... Czytaj więcej

Zmiana harmonogramu emisji akcji serii H

Dodano: 24.08.2022

Zarząd Hemp&Health S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z otrzymanym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych raportem przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii H, kwota wpłat na pokrycie akcji serii... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
Jana Styki 23
03-928 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

Formularz kontaktowy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Wood S.A.