Hemp&Health jest notowana na giełdzie na rynku NewConnect jako HEMP z tickerem HMP.

Strategia rozwoju Spółki opiera się na założeniu prowadzenia równocześnie działalności w dwóch uzupełniających się obszarach, to jest na szeroko rozumianym wykorzystaniu konopi przemysłowych i medycznych („HEMP”) oraz na oferowaniu produktów, usług oraz unikalnych technologii medycznych („HEALTH”).

  1. HEMP

Dystrybucja CBD i THC

Spółka zamierza zostać liderem rynku europejskiego w zakresie dystrybucji kwiatów konopi, izolatów oraz destylatów zawierających wysokoprocentowe stężenie CBD, THC oraz innych kanabinoidów. Działalność prowadzona będzie każdorazowo na podstawie właściwych pozwoleń, uzyskanych samodzielnie przez Spółkę. Planowane jest stworzenie własnej sieci dystrybucji oraz zawarcie umów o współpracę z firmami prowadzącymi tego typu działalność, w szczególności na rynku kanadyjskim i amerykańskim.

White label

W przypadku produktów CBD, Spółka prowadzi sprzedaż w formule usługi „white label”. Usługa ta polega na opracowywaniu i wyprodukowaniu produktów dedykowanych dla konkretnego klienta pod jego marką. są to produkty oparte o kwiaty konopi, destylaty oraz izolaty o różnym stężeniu kanabinoidów takich jak CBD czy THC.

Prace badawczo-rozwojowe

Spółka pracuje obecnie nad ofertą oraz dokumentacją dotycząca dystrybucji w Polsce konopi medycznych zawierających ponad 0,3% THC.
We współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz firmami prowadzącymi działalność w obszarze farmacji, Spółka zamierza prowadzić prace badawczo-rozwojowe w zakresie medycznego wykorzystania konopi. W tym celu nawiązane zostaną strategiczne partnerstwa z międzynarodowymi firmami, w tym w szczególności z firmami z Kanady i USA.

  1. HEALTH

Dystrybucja

Oferta Spółki obejmuje produkty konopne, medyczne, pakiety żywnościowe, produkty FMCG oraz inne produkty oferowane przez partnerów. Pełna oferta zostanie zaprezentowana w nowym sklepie internetowym uruchamianym obecnie przez Emitenta.
Spółka specjalizuje się także w dystrybucji testów na COVID-19, których pełna oferta znajduje się pod adresem https://szybkitest.com.pl/.
Z tej własnie działalności Spółka uzyskiwała najwięcej przychodów w roku 2021.

Prace badawczo-rozwojowe

We współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz firmami z USA i Kanady, Spółka zamierza prowadzić prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania skutecznych, unikalnych i nowoczesnych technologii medycznych. W tym celu powoływane będą spółki celowe, które następnie pozyskiwać będą zewnętrzne finansowanie na prowadzenie tego typu działalności. Technologie - po ich opracowaniu - będą zgłaszane do urzędów patentowych, a prawa intelektualne stanowić będą pośrednio, poprzez spółki celowe, aktywa Spółki.

Sytuacja obecna

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie oraz posiadanymi kontaktami wśród organizacji charytatywnych oraz fundacji dostarczających produkty na Ukrainę, Zarząd Emitenta doszedł do wniosku, iż w ramach swojej działalności należy obecnie skupić działalność na dystrybucji produktów niezbędnych uchodźcom z Ukrainy oraz wojsku: zarówno poprzez sieć własnych kontaktów, jak i przetargi do baz których Emitent posiada dostęp.

 

Odnośnie pozycji emitenta, rynek producentów z branży konopnej - zarówno w oparciu o własne, jak i zlecone uprawy - powoli, acz systematycznie w Polsce się powiększa. Jeśli chodzi o rynek CBD oraz THC, Emitent jest jednym z dwóch podmiotów z tej branży notowanych na NewConnect: drugim jest Cannabis Poland SA w której to spółce Emitent posiada pakiet akcji powyżej 5%.

W roku 2021 główne przychody Spółka generowała w branży Health, zajmując się dystrybucją testów na Covid-19.

Aktualności

Rezygnacja członka zarządu i delegacja członka rady nadzorczej

Dodano: 01.08.2022

W dniu dzisiejszym otrzymała datowane na 30.07.2022 roku oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta od Pana Michała Hazubskiego. Wskazanym w oświadczeniu powodem rezygnacji jest zaangażowanie się w inny... Czytaj więcej

Dokumenty dotyczące Emisji akcji serii H

Dodano: 20.07.2022

  W związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie publikuje poniżej treść dokumentu ofertowego... Czytaj więcej

Emisja Akcji Serii H

Dodano: 20.07.2022

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ... Czytaj więcej

Hemp&Health zawarł umowę na podstawie której został autoryzowanym dystrybutorem testów do s…

Dodano: 29.06.2022

W dniu 29 czerwca 2022 roku Zarząd zawarł umowę z kolejnym partnerem z siedzibą w Chinach na podstawie, której Emitent został autoryzowanym dystrybutorem na Polskę oraz może sprzedawać w pozostałych... Czytaj więcej

HempAndHealth podpisał z zakładem farmaceutycznym list intencyjny dotyczący dystrybucji w Polsce …

Dodano: 28.06.2022

W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd zawarł z zakładem farmaceutycznym („Partner”) list intencyjny, którego celem jest przygotowanie kompletu dokumentów obejmujących umowy: 1) o zakazie konkurencji 2) serwisowej (technicznej) i... Czytaj więcej

HempAndHealth zawarł umowę na podstawie której został autoryzowanym dystrybutorem testów wykryw…

Dodano: 27.06.2022

Zarząd HempAndHealth S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku zawarł umowę z partnerem z siedzibą w Chinach na podstawie, której Emitent został autoryzowanym dystrybutorem na Polskę i Unię Europejską m.in... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
WeWork Hotel Europejski
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

Formularz kontaktowy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Wood S.A.